Kartanokimalainen (Bombus hypnorum)

Photo(s) Markku & Leena-Maire Ruuskanen
(26.6.2019 Lohjan Saukkola)