Ruskokirjokääriäinen (Loxoterma lacunana)

Photo(s) © Markku & Leena-Maire Ruuskanen
(Nummi-Pusulan Saukkola 6.7.2011, 30.6. ja 22.7.2006)