Mäntykehrääjä (Dendrolimus pini)

Photo(s) © Markku & Leena-Maire Ruuskanen

(8.7.2014 ja 15.7.2007 Nummi-Pusulan Saukkola)