Laikkuvarpumittari (Dysstroma latefasciata)

Photo(s) Markku & Leena-Maire Ruuskanen
(Valkeakoski 30.7.2006)