Ethmia pusiella (Lehtotäpläkoi)

Photo(s) © Markku & Leena-Maire Ruuskanen

(Nummi-Pusulan Saukkola 4.8.2006)