Eriopsela quadrana (Kultapiiskukääriäinen)

Photo(s) © Markku & Leena-Maire Ruuskanen

(Nummi-Pusulan Saukkola 25.5.2006)