Apotomis sororculana (Toukosilmukääriäinen)

Photo(s) © Markku & Leena-Maire Ruuskanen

(Nummi-Pusulan Saukkola 13.5.2007)