"Angervokirjokääriäinen" (Celypha siderana)
(Suomalainen nimi??)

Photo(s) © Markku & Leena-Maire Ruuskanen
(Nummi-Pusulan Saukkola 2.7.2006)