Rantalahuri (Temnostoma apiforme)

Photo(s) Markku & Leena-Maire Ruuskanen
(Nummi-Pusulan Saukkola 23.6.2014)