Pistesurri (Eristalis nemorum)

Photo(s) Markku & Leena-Maire Ruuskanen

(Lohjan Saukkola 19.5.2021)