Vaskitsa (Anguis fragilis)

Photo(s) Markku & Leena-Maire Ruuskanen
(26.5.2018, 2006 ja 2005
Nummi-Pusulan Saukkola)