Ukkoetana (Limax cinereoniger)

Photo(s) Markku & Leena-Maire Ruuskanen
(2005
Nummi-Pusulan Saukkola)