Metso (Tetrao urogallus)

Photo(s) Markku Ruuskanen

Kuvattu 5.12.2012 Espoon Olarissa.