Omien lintujen määrä

Tilanne 28.8.2023

 
 1. Alli (Clangula hyemalis) - 2019, 2018
 2. Fasaani (Phasianus colchicus)
 3. Haahka (Somateria mollissima)
 4. Haapana (Anas penelope)
 5. Haarapääsky (Hirundo rustica)
 6. Harakka (Pica pica)
 7. Harmaahaikara (Ardea cinerea)
 8. Harmaalokki (Larus argentatus)
 9. Harmaapäätikka (Picus canus).
 10. Harmaasieppo (Muscicapa striata)
 11. Harmaasorsa (Anas strepera)
 12. Hemppo (Linaria cannabina) - 2019
 13. Hernekerttu (Sylvia curruca) - 2018
 14. Hiirihaukka (Buteo buteo) - 2018
 15. Hiiripöllö (Surnia ulula) - 2018
 16. Hippiäinen (Regulus regulus)
 17. Huuhkaja (Bubo bubo) - 2018
 18. Härkälintu (Podiceps grisegena) - 2020
 19. Hömötiainen (Parus montanus)
 20. Isokoskelo (Mergus merganser)
 21. Isokuovi (Numenius arquata)
 22. Isokäpylintu (Loxia pytyopsittacus)
 23. Isolepinkäinen (Lanius excubitor) - 2020
 24. Jalohaikara (Egretta alba)
 25. Jouhisorsa (Anas acuta) - 2021
 26. Jänkäkurppa (Lymnocryptes minimus)
 27. Järripeippo (Fringilla montifringilla) - 2018
 28. Kalalokki (Larus canus)
 29. Kalatiira (Sterna hirundo)
 30. Kanadanhanhi (Branta canadensis)
 31. Kanahaukka (Accipiter gentilis) - 2018
 32. Kaulushaikara (Botaurus stellaris) - 2023
 33. Keltasirkku (Emberiza citrinella)
 34. Keltavästäräkki (Motacilla flava)
 35. Kirjosieppo (Ficedula hypoleuca)
 36. Kirjosiipikäpylintu (Loxia leucoptera) - 2019
 37. Kiuru (Alauda arvensis) 2020
 38. Kivitasku (Oenanthe oenanthe)
 39. Korppi (Corvus corax) - 2019
 40. Koskikara (Cinclus cinclus) - 2017
 41. Kottarainen (Sturnus vulgaris)
 42. Kuikka (Gavia arctica)
 43. Kulorastas (Turdus viscivorus) 2020
 44. Kultarinta (Hippolais icterina)
 45. Kuningaskalastaja (Alcedo atthis) - 2019, 2020
 46. Kuovisirri (Calidris ferruginea) - 2023
 47. Kurki (Grus grus)
 48. Kuusitianen (Parus ater, syn Periparus ater)
 49. Käenpiika (Jynx torquilla)
 50. Käki (Cuculus canorus)
 51. Käpytikka (Dendrocopos major)
 52. Kyhmyjoutsen (Cygnus olor)
 53. Lapasorsa (Anas clypeata)
 54. Lapasotka (Aythya marila) - 2019
 55. Lapinsirri (Calidris temminckii) - 2020
 56. Lapintiira (Sterna paradisaea)
 57. Laulujoutsen (Cygnus cygnus)
 58. Laulurastas (Turdus philomelos) - 2017, 2018
 59. Lehtokerttu (Scolopax rusticola)
 60. Lehtopöllö (Strix aluco) - 2018
 61. Leppälintu (Phoenicurus phoenicurus)
 62. Liejukana (Gallinula chloropus)
 63. Liro (Tringa glareola)
 64. Luhtahuitti (Porzana porzana)
 65. Luhtakana (Rallus aquaticus)
 66. Mandariinisorsa (Aix galericulata) - 2018
 67. Merihanhi (Anser anser) - 2019
 68. Meriharakka (Haematopus ostralegus) - 2018
 69. Merikotka (Haliaeetus albicilla)
 70. Merilokki (Larus marinus)
 71. Merimetso (Phalacrocorax carbo)
 72. Metso (Tetrao urogallus)
 73. Metsähanhi (Anser fabalis) - 2018
 74. Metsäkirvinen (Anthus trivialis)
 75. Metsäviklo (Tringa ochropus) - 2019
 76. Mustapääkerttu (Sylvia atricapilla)
 77. Mustarastas (Turdus merula)
 78. Mustakurkku-uikku (Podiceps auritus)
 79. Mustatiira (Chlidonias niger) - 2021
 80. Mustaviklo (Tringa erythropus) - 2023
 81. Naakka (Corvus monedula)
 82. Naurulokki (Larus ridibundus)
 83. Niittykirvinen (Anthus pratensis)
 84. Nokikana (Fulica atra)
 85. Nokkavarpunen (Coccothraustes coccothraustes)
 86. Närhi (Garrulus glandarius) - 2017
 87. Pajulintu (Phylloscopus trochilus)
 88. Pajusirkku (Emberiza schoeniclus) - 2019, 2018
 89. Palokärki (Dryocopus martius)
 90. Peippo (Fringilla coelebs)
 91. Pensaskerttu (Sylvia communis)
 92. Pensastasku (Saxicola rubetra)
 93. Peukaloinen (Troglodytes troglodytes)
 94. Pikkulepinkäinen (Lanius collurio) - 2017
 95. Pikkukäpylintu (Loxia curvirostra) - 2019
 96. Pikkulokki (Hydrocoloeus minutus) - 2020
 97. Pikkusirri (Calidris minuta) - 2023
 98. Pikkutikka (Dendrocopos minor)
 99. Pikku-uikku (Tachybaptus ruficollis) - 2020
 100. Pikkuvarpunen (Passer montanus) - 2017
 101. Pikkutylli (Charadrius dubius)
 102. Pohjantikka (Picoides tridactylus)
 103. Pulmunen (Plectrophenax nivalis) - 2019
 104. Pulu eli kesykyyhky (Columba livia domestica)
 105. Punajalkaviklo (Tringa totanus)
 106. Punakylkirastas (Turdus iliacus)
 107. Punatavi (Anas cyanoptera) - 2017
 108. Punatulkku (Pyrrhula pyrrhula)
 109. Punarinta (Erithacus rubecula)
 110. Punasotka (Aythya ferina) - 2017
 111. Punavarpunen (Carpodacus erythrinus) - 2018
 112. Puukiipijä (Certhia familiaris)
 113. Pyrstötiainen (Aegithalos caudatus)
 114. Pyy (Tetrastes bonasia)
 115. Pähkinähakki (Nucifraga caryocatactes)
 116. Pähkinänakkeli (Sitta europaea) - 2020
 117. Rantasipi (Actitis hypoleucos)
 118. Rautiainen (Prunella modularis)
 119. Ristisorsa (Tadorna tadorna)
 120. Ruokokerttunen (Acrocephalus schoenobaenus)
 121. Ruskosuohaukka (Circus aeruginosus) - 2019
 122. Rytikerttunen (Acrocephalus scirpaceus)
 123. Räkättirastas (Turdus pilaris)
 124. Räyskä (Hydroprogne caspia) 2022
 125. Sarvipöllö (Asio otus)
 126. Satakieli (Luscinia luscinia)
 127. Selkälokki (Larus fuscus)
 128. Sepelkyyhky (Columba palumbus)
 129. Silkkiuikku (Podiceps cristatus) - 2019, 2018, 2017
 130. Sinirinta (Luscinia svecica)
 131. Sinisorsa (Sorsa) (Anas platyrhynchos) - 2019
 132. Sinisuohaukka (Circus cyaneus) - 2021
 133. Sinitiainen (Parus caeruleus, syn. Cyanistes caeruleus)
 134. Sirittäjä (Phylloscopus sibilatrix)
 135. Suokukko (Calidris pugnax) - 2020
 136. Suosirri (Calidris alpina) - 2023
 137. Sääksi (Pandion haliaetus) - 2020
 138. Taivaanvuohi (Gallinago gallinago) - 2020
 139. Talitiainen (Parus major)
 140. Tavi (Anas crecca) - 2019
 141. Telkkä (Bucephala clangula)
 142. Tervapääsky (Apus apus)
 143. Tilhi (Bombycilla garrulus)
 144. Tiltaltti (Phylloscopus collybita)
 145. Tikli (Carduelis carduelis) - 2017
 146. Tukkasotka (Aythya fuligula)
 147. Tukkakoskelo (Mergus serrator)
 148. Tundrahanhi (Anser albifrons) - 2018
 149. Turturikyyhky (Streptopelia turtur) - 2021
 150. Tuulihaukka (Falco tinnunculus) - 2021
 151. Tylli (Charadrius hiaticula) - 2023
 152. Töyhtöhyyppä (Vanellus vanellus) - 2017
 153. Töyhtötiainen (Parus cristatus, syn. Lophophanes cristatus)
 154. Uivelo (Mergellus albellus) - 2018
 155. Urpiainen (Carduelis flammea) 2017, 2020
 156. Uuttukyyhky (Columba oenas)
 157. Valkoposkihanhi (Branta leucopsis)
 158. Valkoselkätikka (Dendrocopos leucotos) - 2020
 159. Valkoviklo (Tringa nebularia) - 2020
 160. Varpunen (Passer domesticus)
 161. Varpushaukka (Accipiter nisus) - 2019, 2018
 162. Varis (Corvus corone cornix)
 163. Viherpeippo (Carduelis chloris)
 164. Vihervarpunen (Carduelis spinus)
 165. Viiksitimali (Panurus biarmicus) - 2018
 166. Viitakerttunen (Acrocephalus dumetorum)
 167. Västäräkki (Motacilla alba)