Varjokulmumittari (Idaea dimidiata)

Photo(s) Markku & Leena-Maire Ruuskanen
(9.7.2011 ja 14.7.2006
Nummi-Pusulan Saukkola)