Tarhalattakoi (Agonopterix nervosa)

Photo(s) Markku & Leena-Maire Ruuskanen
(29.8.2017 ja 27.8.2011 Nummi-Pusulan Saukkola)