Syndemis musculana, (Kääriäinen ??)

Photo(s) © Markku & Leena-Maire Ruuskanen
(Nummi-Pusulan Saukkola 10.6.2006 ja 30.5.2007)