Ruususiipi (Miltochrista miniata)

Photo(s) Markku & Leena-Maire Ruuskanen
(8.8.2017 ja 6.8.2015 Nummi-Pusulan Saukkola)