Prochoreutis myllerana (Suomalainen nimi ??)

Photo(s) Markku & Leena-Maire Ruuskanen
(22.7.2011 Nummi-Pusulan Saukkola)