Pammene obscurana (Suomalainen nimi ?)

Photo(s) Markku & Leena-Maire Ruuskanen
(6.6.2007 Nummi-Pusulan Saukkola)