Opsibotys fuscalis (Koisaperhoslaji ??)

Photo(s) Markku & Leena-Maire Ruuskanen
(16.6.2007 Nummi-Pusulan Saukkola)