Notocelia tetragonana
(Suomalainen nimi ?)

Photo(s) Markku & Leena-Maire Ruuskanen
(Nummi-Pusulan Saukkola 20.7.2006 ja 2.7.2006)