Nematopogon sp. (Suomalainen nimi ??)

Photo(s) Markku & Leena-Maire Ruuskanen
(Nummi-Pusulan Saukkola 3.6.2006)