Luhtalehtimittari (Scopula immutata)

Photo(s) Markku & Leena-Maire Ruuskanen
(10.7. ja 13.7.2017 Nummi-Pusulan Saukkola)