Lobesia virulenta (Suomalainen nimi ??)

Photo(s) Markku & Leena-Maire Ruuskanen
(6.6.2007 Nummi-Pusulan Saukkola)