Lathronympha strigana,
(Suomalainen nimi ??)

Photo(s) Markku & Leena-Maire Ruuskanen
(Nummi-Pusulan Saukkola 5.7.2006)