Kuusikaarimittari (Macaria signaria)

Photo(s) Markku & Leena-Maire Ruuskanen
(5. ja 8.6.2014 Nummi-Pusulan Saukkola)