Järvikoisa (Nymphula stagnata)

Photo(s) © Markku & Leena-Maire Ruuskanen
(18.7.2018 Lohjan Saukkola ja Espoon Puolarmaari 2005)