Herukkamittari (Itame wauaria)

Photo(s) Markku & Leena-Maire Ruuskanen
(9.7.2018, 14.7.2013 ja 2006
Nummi-Pusulan Saukkola)