Harmoliuskamittari (Lobophora halterata)

Photo(s) Markku & Leena-Maire Ruuskanen
(Nummi-Pusulan Saukkola 1. ja 10.6.2006, 19.5.2007, 21.5.2009)