Evergestis pallidata (Suomalainen nimi?)

Photo(s) Markku & Leena-Maire Ruuskanen
(10.7.2011 Nummi-Pusulan Saukkola)