Ethmia pusiella
(Suomalainen nimi ?)

Photo(s) Markku & Leena-Maire Ruuskanen
(Nummi-Pusulan Saukkola 4.8.2006)