Eriopsela quadrana (Suomalainen nimi?)

Photo(s) Markku & Leena-Maire Ruuskanen
(Nummi-Pusulan Saukkola 25.5.2006)