Epinotia trigonella
(Suomalainen nimi?)

Photo(s) Markku & Leena-Maire Ruuskanen
(3.9.2006 Nummi-Pusulan Saukkola)