Epinotia ramella
(Suomalainen nimi ?)

Photo(s) Markku Ruuskanen