Epinotia brunnichana
(Suomalainen nimi??)

Photo(s) Markku & Leena-Maire Ruuskanen
(Nummi-Pusulan Saukkola x.x.2006)