Epiblema foenellum
(Suomalainen nimi ?)

Photo(s)  Markku & Leena-Maire Ruuskanen
(Nummi-Pusulan Saukkola 19.7.2011, 3.7.2006 ja 8.7.2006)