Chionodes electellus
(Suomalainen nimi ?)

Photo(s) Markku & Leena-Maire Ruuskanen
(2.7.2006 Nummi-Pusulan Saukkola)