Catoptria permutatella
(Suomalainen nimi ?)

Photo(s) Markku & Leena-Maire Ruuskanen
(Nummi-Pusulan Saukkola 8. ja 17.7.2006)