Argyresthia goedartella
(Suomalainen nimi ?)

Photo(s) Markku & Leena-Maire Ruuskanen
(Nummi-Pusulan Saukkola 10.7.2006)