Archips podanus (Tarharullakääriäinen)

Photo(s) © Markku & Leena-Maire Ruuskanen
(26.6.2018, 16.8.2017 ja 11.7.2007 Nummi-Pusulan Saukkola)