Apotomis sororculana (Suomalainen nimi ?)

Photo(s) Markku & Leena-Maire Ruuskanen
(Nummi-Pusulan Saukkola
13.5.2007)