Apotomis betuletana,
(Suomalainen nimi ?)

Photo(s) Markku & Leena-Maire Ruuskanen