Agonopterix ocellana (Suomalainen nimi ?)

Photo(s) Markku & Leena-Maire Ruuskanen
(6.9.2014 ja 25.8.2007 Nummi-Pusulan Saukkola)