Agonopterix arenella,
(Suomalainen nimi ?)

Photo(s) © Markku & Leena-Maire Ruuskanen
(Nummi-Pusulan Saukkola 30.5.2007 ja kesä 2005)