Aethes margaritana
(Suomalainen nimi ?)xx

Photo(s)  Markku & Leena-Maire Ruuskanen
(Nummi-Pusulan Saukkola 10.7.2006)