Tutkijaturkkilo (Necrophorus investigator)

Photo(s) Markku & Leena-Maire Ruuskanen
(Nummi-Pusulan Saukkola 26.8.2006)