Scathophaga stercoraria,
(Lantakärpäslaji, suomalainen nimi??)

Photo(s) © Markku & Leena-Maire Ruuskanen
(Nummi-Pusulan Saukkola 17.6.2006)