Vaskitsa (Anguis fragilis)

Photo(s) Markku & Leena-Maire Ruuskanen
(Nummi-Pusulan Saukkola 2005 ja 2006)