Tilanne 19.9.2019
Valitse lintu hakemistosta
 ja selaa avautuvaa katseluikkunaa oikealla

Hakemisto

 
Alli (Clangula hyemalis)
Fasaani (Phasianus colchicus)
Haahka (Somateria mollissima)
Haapana (Anas penelope)
Haarapääsky (Hirundo rustica)
Harakka (Pica pica)
Harmaahaikara (Ardea cinerea)
Harmaalokki (Larus argentatus)
Harmaapäätikka (Picus canus).
Harmaasieppo (Muscicapa striata)
Harmaasorsa (Anas strepera)
Hemppo (Linaria cannabina)
Hernekerttu (Sylvia curruca)
Hiirihaukka (Buteo buteo)
Hiiripöllö (Surnia ulula)
Hippiäinen (Regulus regulus)
Huuhkaja (Bubo bubo)
Hömötiainen (Parus montanus)
Isokoskelo (Mergus merganser)
Isokuovi (Numenius arquata)
Isokäpylintu (Loxia pytyopsittacus)
Jalohaikara (Egretta alba)
Jänkäkurppa (Lymnocryptes minimus)
Järripeippo (Fringilla montifringilla
Kalalokki (Larus canus)
Kalatiira (Sterna hirundo)
Kanadanhanhi (Branta canadensis)
Kanahaukka (Accipiter gentilis)
Keltasirkku (Emberiza citrinella)
Keltavästäräkki (Motacilla flava)
Kirjosieppo (Ficedula hypoleuca)
Kiuru (Alauda arvensis)
Kivitasku (Oenanthe oenanthe)
Korppi (Corvus corax)
Koskikara (Cinclus cinclus)
Kottarainen (Sturnus vulgaris)
Kuikka (Gavia arctica)
Kultarinta (Hippolais icterina)
Kuningaskalastaja (Alcedo atthis)
Kurki (Grus grus)
Kuusitianen (Parus ater, syn Periparus ater)
Käenpiika (Jynx torquilla)
Käki (Cuculus canorus)
Käpytikka (Dendrocopos major)
Kyhmyjoutsen (Cygnus olor)
Lapasorsa (Anas clypeata)
Lapintiira (Sterna paradisaea)
Laulujoutsen (Cygnus cygnus)
Laulurastas (Turdus philomelos)
Lehtokerttu (Scolopax rusticola)
Lehtopöllö (Strix aluco)
Leppälintu (Phoenicurus phoenicurus)
Liejukana (Gallinula chloropus)
Liro (Tringa glareola)
Luhtahuitti (Porzana porzana)
Luhtakana (Rallus aquaticus)
Mandariinisorsa (Aix galericulata)
Merihanhi (Anser anser)
Meriharakka (Haematopus ostralegus)
Merilokki (Larus marinus)
Metso (Tetrao urogallus)
Metsähanhi (Anser fabalis)
Metsäkirvinen (Anthus trivialis)
Merikotka (Haliaeetus albicilla)
Merimetso (Phalacrocorax carbo)
Mustapääkerttu (Sylvia atricapilla)
Mustarastas (Turdus merula)
Mustakurkku-uikku (Podiceps auritus)
Naakka (Corvus monedula)
Naurulokki (Larus ridibundus)
Niittykirvinen (Anthus pratensis)
Nokikana (Fulica atra)
Nokkavarpunen (Coccothraustes coccothraustes)
Närhi (Garrulus glandarius)
Pajulintu (Phylloscopus trochilus)
Palokärki (Dryocopus martius)
Pajusirkku (Emberiza schoeniclus)
Peippo (Fringilla coelebs)
Pensaskerttu (Sylvia communis)
Pensastasku (Saxicola rubetra)
Peukaloinen (Troglodytes troglodytes)
Pikkulepinkäinen (Lanius collurio)
Pikkukäpylintu (Loxia curvirostra)
Pikkutikka (Dendrocopos minor)
Pikkuvarpunen (Passer montanus)
Pikkutylli (Charadrius dubius)
Pohjantikka (Picoides tridactylus)
Pulmunen (Plectrophenax nivalis)
Pulu eli kesykyyhky (Columba livia domestica)
Punajalkaviklo (Tringa totanus)
Punakylkirastas (Turdus iliacus)
Punatavi (Anas cyanoptera)
Punatulkku (Pyrrhula pyrrhula)
Punarinta (Erithacus rubecula)
Punasotka (Aythya ferina)
Punavarpunen (Carpodacus erythrinus)
Puukiipijä (Certhia familiaris)
Pyrstötiainen (Aegithalos caudatus)
Pähkinähakki (Nucifraga caryocatactes)
Pyy (Tetrastes bonasia)
Rantasipi (Actitis hypoleucos)
Rautiainen (Prunella modularis)
Ristisorsa (Tadorna tadorna)
Ruokokerttunen (Acrocephalus schoenobaenus)
Ruskosuohaukka (Circus aeruginosus)
Rytikerttunen (Acrocephalus scirpaceus)
Räkättirastas (Turdus pilaris)
Sarvipöllö (Asio otus)
Satakieli (Luscinia luscinia)
Selkälokki (Larus fuscus)
Sepelkyyhky (Columba palumbus)
Silkkiuikku (Podiceps cristatus)
Sinirinta (Luscinia svecica)
Sinisorsa (Sorsa) (Anas platyrhynchos)
Sinitiainen (Parus caeruleus, syn. Cyanistes caeruleus)
Sirittäjä (Phylloscopus sibilatrix)
Talitiainen (Parus major)
Tavi (Anas crecca)
Telkkä (Bucephala clangula)
Tervapääsky (Apus apus)
Tilhi (Bombycilla garrulus)
Tiltaltti (Phylloscopus collybita)
Tikli (Carduelis carduelis)
Tukkasotka (Aythya fuligula)
Tukkakoskelo (Mergus serrator)
Tundrahanhi (Anser albifrons)
Töyhtöhyyppä (Vanellus vanellus)
Töyhtötiainen (Parus cristatus, syn. Lophophanes cristatus)
Uivelo (Mergellus albellus)
Urpiainen (Carduelis flammea)
Uuttukyyhky (Columba oenas)
Valkoposkihanhi (Branta leucopsis)
Valkoselkätikka (Dendrocopos leucotos)
Varpunen (Passer domesticus)
Varpushaukka (Accipiter nisus)
Varis (Corvus corone cornix)
Viherpeippo (Carduelis chloris)
Vihervarpunen (Carduelis spinus)
Viiksitimali (Panurus biarmicus)
Viitakerttunen (Acrocephalus dumetorum)
Västäräkki (Motacilla alba)